Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101

สายเรือสำราญ
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Celebrity Cruise ทั้งหมด 14 รายการ
ล่องเรือสำราญ Celebrity Cruise
1
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
TG-การบินไทย

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : CELT-TG-13D10N-CVV-CVV-1908081
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
9-20 AUG 19
ราคา/ท่าน :
144,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 67,000 บาท
144,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/144,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
2
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : CELT-CX-11D8N-YVR-YVR-1909141(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
25MAY-4JUN
8-18 JUN
14-24 SEP
ราคา/ท่าน :
169,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 99,000 บาท
169,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/164,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือสำราญ Celebrity Edge อลาสก้า : สวนสแตนเลย์ - แท่งเสาโทเท็ม - ผ่านชมแก๊สทาวน์ - เมืองไอซซ์ สเตรทพอยท์ - นั่งเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กราเซียร์ - เมืองจูโน - เมนเดลฮอลล์ กราเซีย - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเม้าท์ โรเบิร์ต - เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - บ้านของดอลลี่ - สะพานแขวนคาปิลาโน - ช้อปปิ้ง Pacific Place ** พักบนเรือสำราญสุดหรู 7 คืน - แวนคูเวอร์ 1 คืน / เมนูพิเศษ กินปูอลาสก้า พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่า ต่อท่าน ต่อวัน --
3
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : CELT-CX-11D8N-YVR-YVR-1909141(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
20-30 JUL / 27JUL-6AUG
10-20 AUG 19
ราคา/ท่าน :
179,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 99,000 บาท
179,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/174,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือสำราญ Celebrity Edge อลาสก้า : สวนสแตนเลย์ - แท่งเสาโทเท็ม - ผ่านชมแก๊สทาวน์ - เมืองไอซซ์ สเตรทพอยท์ - นั่งเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กราเซียร์ - เมืองจูโน - เมนเดลฮอลล์ กราเซีย - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเม้าท์ โรเบิร์ต - เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - บ้านของดอลลี่ - สะพานแขวนคาปิลาโน - ช้อปปิ้ง Pacific Place ** พักบนเรือสำราญสุดหรู 7 คืน - แวนคูเวอร์ 1 คืน / เมนูพิเศษ กินปูอลาสก้า พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่า ต่อท่าน ต่อวัน --
4
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
BR-อีวีเอ แอร์

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
29JUN-9JUL 19
7-17 SEP 19
ราคา/ท่าน :
126,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 50,000 บาท
122,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/122,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
5
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
BR-อีวีเอ แอร์

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
13-23 JUL / 27JUL-6AUG 19
10-20 AUG 19
ราคา/ท่าน :
131,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
126,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/126,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
6
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
BR-อีวีเอ แอร์

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : THAB99-CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
13-23 JUL / 27JUL-6AUG 19
10-20 AUG 19
ราคา/ท่าน :
134,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
134,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/129,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
7
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : THAB99-CELP-14D13N-EWR-EWR-1909081
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
วันที่เดินทาง :
8-22 SEP 19
ราคา/ท่าน :
70,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
70,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
8
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : CELP-8D7N-FCO-BCN-1907271
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
29JUN-6JUL
13-20 JUL / 27JUL-3AUG
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Celebrity Edge Cruise Only : เส้นทาง ชีวีตาเวกเกีย (โรม) - เนเปิล - ฟลอเรนซ์ - มอนติ คาร์โล - ปัลมา - บาร์เซลโลน่า (สเปน) ** ฟรี WIFI ตลอดทริป เมื่อจองห้อง Ocean View ขึ้นไป / อัตรานี้รวม ค่าห้องพักบนเรือ 7 คืน - อาหารบนเรือทุกมื้อ - ภาษีท่าเรือ และทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities) - ชมการแสดง กิจกรรม และความบันเทิงต่างๆบนเรือสำราญ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ และ ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า - ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - โรม, บาร์เซโลน่า - กรุงเทพฯ - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี และค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ --
9
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : THAB99-CELP-10D9N-MIA-MIA-18071(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
25AUG-3SEP 19
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
10
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : THAB99-CELP-10D9N-MIA-MIA-18071(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
25AUG-3SEP 19
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
11
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : THAB99-CELP-10D9N-MIA-MIA-18071(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
25AUG-3SEP 19
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
12
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : THAB99-CELP-17D16N-YVR-YOK-18071(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 17 วัน 16 คืน
วันที่เดินทาง :
6-22 SEP 19
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
13
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : THAB99-CELP-17D16N-YVR-YOK-18071(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 17 วัน 16 คืน
วันที่เดินทาง :
6-22 SEP 19
ราคา/ท่าน :
40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
14
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Celebrity Cruise

รหัสทัวร์ : THAB99-CELP-17D16N-YVR-YOK-18071(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 17 วัน 16 คืน
วันที่เดินทาง :
6-22 SEP 19
ราคา/ท่าน :
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Celebrity Cruise ทั้งหมด 14 รายการ
หมายเหตุ:-
CruiseDomain.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ, โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า