Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696

สายเรือสำราญ
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Cruise ทั้งหมด 7 รายการ
ล่องเรือสำราญ MSC Cruise
1
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
QR-กาตาร์แอร์เวย์

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ MSC Cruise

รหัสทัวร์ : MSCT-QR-10D7N-CVV-CVV-1910081(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
8-17 OCT
ราคา/ท่าน :
76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือสำราญ เอ็มเอสซี ซีวิว 7 คืน : ชิวิคตาเวคเคีย - คานส์ - ปัลมา เดอ มายอร์ก้า - บาร์เซโลน่า - อาจัคซิโอ - เจนัว - ลา สเปเซีย - ชิวิคตาเวคเคีย ** อัตรานี้ไม่รวม ทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 70 EUR ต่อท่าน (10 EUR ต่อคืน) เด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่ โดยเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น และบริการด้านเอกสารนัดหมาย และงานวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมที่เมืองเจนัว - ไม่รวมค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มีแจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์) --
2
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
QR-กาตาร์แอร์เวย์

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ MSC Cruise

รหัสทัวร์ : MSCT-QR-10D7N-CVV-CVV-1910081(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
8-17 OCT
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 39,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือสำราญ เอ็มเอสซี ซีวิว 7 คืน : ชิวิคตาเวคเคีย - คานส์ - ปัลมา เดอ มายอร์ก้า - บาร์เซโลน่า - อาจัคซิโอ - เจนัว - ลา สเปเซีย - ชิวิคตาเวคเคีย ** อัตรานี้ไม่รวม ทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 70 EUR ต่อท่าน (10 EUR ต่อคืน) เด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่ โดยเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น และบริการด้านเอกสารนัดหมาย และงานวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมที่เมืองเจนัว - ไม่รวมค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มีแจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์) --
3
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ MSC Cruise

รหัสทัวร์ : MSCT-TK-10D7N-VCE-VCE-1910191
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
12-21 / 19-28 OCT
ราคา/ท่าน :
85,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
4
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ MSC Cruise

รหัสทัวร์ : MSCT-TK-10D7N-BCN-BCN-1910181
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 / 18-27 OCT
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
5
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ MSC Cruise

รหัสทัวร์ : MSCP-8D7N-YOK-YOK-1909141(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-21 SEP 19
ราคา/ท่าน :
29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
6
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ MSC Cruise

รหัสทัวร์ : MSCP-8D7N-YOK-YOK-1909141(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-21 SEP 19
ราคา/ท่าน :
31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
7
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ MSC Cruise

รหัสทัวร์ : MSCP-8D7N-YOK-YOK-1909141(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-21 SEP 19
ราคา/ท่าน :
37,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
37,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Cruise ทั้งหมด 7 รายการ
หมายเหตุ:-
CruiseDomain.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ, โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า