Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696

สายเรือสำราญ
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Oceania Cruises ทั้งหมด 14 รายการ
ล่องเรือสำราญ Oceania Cruises
1
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-11D10N-MIA-MIA-1910301(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿309,399
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/30/2019 ถึง 11/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
2
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-11D10N-MIA-MIA-1910301(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿380,799
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/30/2019 ถึง 11/9/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
3
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-แคนาดา-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-12D11N-YMQ-NYC-1910081(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿135,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/8/2019 ถึง 10/19/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-แคนาดา-อเมริกา- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Luxury Cruise พักบนเรือ Riviera : เส้นทาง มอนทรีออล (แคนาดา) - ควิเบกซิตี - ชาร์ล็อตต์ทาวน์ - โนวาสโกเชีย - แฮลิแฟกซ์ - เซนต์จอห์น - พอร์ตแลนด์ (อเมริกา) - บาร์ฮาร์เบอร์ - บอสตัน - นิวพอร์ต - นครนิวยอร์ก (อเมริกา) ** พิเศษ ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 600 USD Shipboard Credit / โปรโมชั่น! Kids Sail Free ฟรีค่าเรือ! สำหรับท่านที่ 3-4 ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา และวีซ่าแคนาดา --
4
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-12D11N-YMQ-NYC-1910081(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿169,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/8/2019 ถึง 10/19/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Luxury Cruise พักบนเรือ Riviera : เส้นทาง มอนทรีออล (แคนาดา) - ควิเบกซิตี - ชาร์ล็อตต์ทาวน์ - โนวาสโกเชีย - แฮลิแฟกซ์ - เซนต์จอห์น - พอร์ตแลนด์ (อเมริกา) - บาร์ฮาร์เบอร์ - บอสตัน - นิวพอร์ต - นครนิวยอร์ก (อเมริกา) ** พิเศษ ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 600 USD Shipboard Credit / โปรโมชั่น! Kids Sail Free ฟรีค่าเรือ! สำหรับท่านที่ 3-4 ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา และวีซ่าแคนาดา --
5
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-12D11N-YMQ-NYC-1910081(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿195,499
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/8/2019 ถึง 10/19/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Luxury Cruise พักบนเรือ Riviera : เส้นทาง มอนทรีออล (แคนาดา) - ควิเบกซิตี - ชาร์ล็อตต์ทาวน์ - โนวาสโกเชีย - แฮลิแฟกซ์ - เซนต์จอห์น - พอร์ตแลนด์ (อเมริกา) - บาร์ฮาร์เบอร์ - บอสตัน - นิวพอร์ต - นครนิวยอร์ก (อเมริกา) ** พิเศษ ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 600 USD Shipboard Credit / โปรโมชั่น! Kids Sail Free ฟรีค่าเรือ! สำหรับท่านที่ 3-4 ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา และวีซ่าแคนาดา --
6
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-LIS-MCM-1909291(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿93,499
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/29/2019 ถึง 10/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ยุโรป- - แพ็คเกจล่องทะเล Mediterranean พักบนเรือสำราญ Marina By Oceania Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง ลิสบอน (โปรตุเกส) - เซวิญ่า (สเปน) - มาลากา - อาลีคานเต้ - ปาลมาส - บาร์เซโลนา - มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - มอนทิ คาร์โล (โมนาโก) ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 4 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 400 USD Shipboard Credit / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ / รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น Multiple --
7
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-LIS-MCM-1909291(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿134,299
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/29/2019 ถึง 10/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องทะเล Mediterranean พักบนเรือสำราญ Marina By Oceania Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง ลิสบอน (โปรตุเกส) - เซวิญ่า (สเปน) - มาลากา - อาลีคานเต้ - ปาลมาส - บาร์เซโลนา - มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - มอนทิ คาร์โล (โมนาโก) ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 4 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 400 USD Shipboard Credit / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ / รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น Multiple --
8
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-LIS-MCM-1909291(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿214,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/29/2019 ถึง 10/6/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องทะเล Mediterranean พักบนเรือสำราญ Marina By Oceania Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง ลิสบอน (โปรตุเกส) - เซวิญ่า (สเปน) - มาลากา - อาลีคานเต้ - ปาลมาส - บาร์เซโลนา - มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - มอนทิ คาร์โล (โมนาโก) ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 4 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 400 USD Shipboard Credit / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ / รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น Multiple --
9
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-LAX-LAX-1912071(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,100
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/7/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Luxury Cruise พักบนเรือ Sirena : เส้นทาง ลอสแอนเจลิส - เกาะซานตา คาตาลินา แคลิฟอร์เนีย - เอนเซนาดา เม็กซิโก - ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย - มอนเทอร์เรย์ - ซานตาบาร์บารา - ลอสแอนเจลิส ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 4 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 400 USD Shipboard Credit / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ / รถ รับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา --
10
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-LAX-LAX-1912071(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,500
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/7/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Luxury Cruise พักบนเรือ Sirena : เส้นทาง ลอสแอนเจลิส - เกาะซานตา คาตาลินา แคลิฟอร์เนีย - เอนเซนาดา เม็กซิโก - ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย - มอนเทอร์เรย์ - ซานตาบาร์บารา - ลอสแอนเจลิส ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 4 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 400 USD Shipboard Credit / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ / รถ รับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา --
11
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-LAX-LAX-1912071(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿74,799
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/7/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Luxury Cruise พักบนเรือ Sirena : เส้นทาง ลอสแอนเจลิส - เกาะซานตา คาตาลินา แคลิฟอร์เนีย - เอนเซนาดา เม็กซิโก - ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย - มอนเทอร์เรย์ - ซานตาบาร์บารา - ลอสแอนเจลิส ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 4 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ 400 USD Shipboard Credit / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ / รถ รับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา --
12
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-กรีซ-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-11D10N-VCE-CVV-1911071(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿78,200
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/7/2019 ถึง 11/17/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-กรีซ-ยุโรป- - แพ็คเกจล่องทะเล Mediterranean พักบนเรือสำราญ Nautica By Oceania Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง เวนิส (อิตาลี) - แอนโคนา - ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - กรุงติรานา เดอร์เรส (แอลเบเนีย) - เกาะคอร์ฟู (กรีซ) - เมสซีนา เกาะซิซิลี - เนเปิลส์ ปอมเปอี - เกต้า - ฟลอเร้นท์, ปิซ่า, ทัสกานี ลิวอร์โน - โรม ชิวิต้าเว็คเคียร์, อิตาลี ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ฟรี ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ Shipboard Credit 600 USD / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมเชงเก้น Multiple --
13
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-11D10N-VCE-CVV-1911071(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,999
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/7/2019 ถึง 11/17/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องทะเล Mediterranean พักบนเรือสำราญ Nautica By Oceania Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง เวนิส (อิตาลี) - แอนโคนา - ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - กรุงติรานา เดอร์เรส (แอลเบเนีย) - เกาะคอร์ฟู (กรีซ) - เมสซีนา เกาะซิซิลี - เนเปิลส์ ปอมเปอี - เกต้า - ฟลอเร้นท์, ปิซ่า, ทัสกานี ลิวอร์โน - โรม ชิวิต้าเว็คเคียร์, อิตาลี ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ฟรี ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ Shipboard Credit 600 USD / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมเชงเก้น Multiple --
14
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-11D10N-VCE-CVV-1911071(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿122,400
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/7/2019 ถึง 11/17/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องทะเล Mediterranean พักบนเรือสำราญ Nautica By Oceania Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง เวนิส (อิตาลี) - แอนโคนา - ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - กรุงติรานา เดอร์เรส (แอลเบเนีย) - เกาะคอร์ฟู (กรีซ) - เมสซีนา เกาะซิซิลี - เนเปิลส์ ปอมเปอี - เกต้า - ฟลอเร้นท์, ปิซ่า, ทัสกานี ลิวอร์โน - โรม ชิวิต้าเว็คเคียร์, อิตาลี ** พิเศษ! ฟรี Internet และ เลือกรับฟรีเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ฟรี ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ Shipboard Credit 600 USD / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมเชงเก้น Multiple --
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Oceania Cruises ทั้งหมด 14 รายการ
หมายเหตุ:-
CruiseDomain.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์-ล่องเรือสำราญ-, โปรแกรมท่องเที่ยว-ล่องเรือสำราญ-
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า