Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ล่องเรือสำราญ-จีน-: CENT-WE-5D4N-CKG-CKG-1911251
เดินทางโดย : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : 5 ดาว  |  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
35,999 บาท(ผู้ใหญ่)
ฉงชิ่ง - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่องเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Century Glory : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เมืองเฟิงตู (เมืองผี) - ชวีถังเซี๋ย - อูเซี๋ย - เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเซี๋ย - เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - สวนเอ่อหลิ่ง - ชมด้านนอก ศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์สามผา - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ** พักบนเรือ Century Glory 6 ดาว 3 คืน - พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) - วีซ่าจีน (เดี่ยว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวมจ่าย 220 หยวน ต่อทริป) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ Century Glory - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เมืองเฟิงตู (เมืองผี) - งานเลี้ยงต้อนรับ
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเซี๋ย - อูเซี๋ย - เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเซี๋ย - งานเลี้ยงอำลา
เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง (รถไฟความเร็วสูง) - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - พักโรงแรม 5 ดาว
สวนเอ่อหลิ่ง - ชมด้านนอก ศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์สามผา - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program