Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ไต้หวัน-ฮ่องกง-ล่องเรือสำราญ-: COSP-3D2N-HKG-KHH-1912261
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
9,555 บาท(ผู้ใหญ่)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : เส้นทาง ฮ่องกง - ล่องน่านน้ำสากล - เกาสง (ไต้หวัน) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 14.5 USD ต่อวัน ต่อท่าน (โปรดชำระเองบนเรือ) - ไม่รวมภาษีท่าเรือ 4,500 บาท ต่อท่าน --

อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินฮ่องกง - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ neoRomantica - Boarding Departure 22.00 PM
At Sea (Cruising)
Arrival 7.00 AM Kaohsiung, Taiwan - อำลาเรือ neoRomantica - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program