Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ล่องเรือสำราญ-: COSP-5D4N-PVG-PVG-1911051(C)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Venezia Cruise Only : เส้นทาง เซี่ยงไฮ้ - ซาเซโบะ (ญี่ปุ่น) - เซี่ยงไฮ้ ** เดินทางได้เอง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่มีไกด์ หรือทัวร์หน้าทัวร์บริการ / อัตรานี้ไม่รวม ภาษีท่าเรือ และประกันการเดินทางบนเรือ 5,500 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 14.5 USD ต่อคืนต่อท่าน (ลูกค้าชำระเองบนเรือ) - ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - แนะนำบินลง สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Venezia - ซ้อมหนีภัย - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ฟิตเนส สปา และอีกมากมาย
เรือเทียบท่า ซาเซโบะ (ญี่ปุ่น) - อิสระเดินเที่ยวชมเมืองเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ฟิตเนส สปา และอีกมากมาย
เรือสำราญเทียบท่า เซี่ยงไฮ้ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program