Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-เขมร (กัมพูชา)-สิงคโปร์-ล่องเรือสำราญ-ไทย-: COSP-8D7N-SIN-SIN-2002252
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
33,000 บาท(ผู้ใหญ่)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Fortuna Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - สมุย - แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - สิงคโปร์ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-04 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน (โปรดชำระบนเรือ) - ฟรีทิปสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี - ไม่รวมค่าวีซ่า (ถ้ามี) - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง / โปรโมชั่นพิเศษ โปรดชำระเต็มภายใน 27 พ.ย. 62 --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ Marina Bay Cruise Center - อิสระลงเรือ Costa Fortuna - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 20.00 PM Embark
At Sea (Cruising) เรือสำราญล่องบนน่านน้ำสากล อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมบนเรือสำราญ อาทิ สปา, ห้องออกกำลังกาย, คอร์สกีฬา, สระว่างน้ำ, คาสิโน, Lounge, Bar - อิสระพักผ่อนบนเรือ
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า เกาะสมุย - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จากบริการของทางเรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 18.00 PM
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า แหลมฉบัง - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จากบริการของทางเรือ - Overnight
.-. - ท่าเรือแหลมฉบัง - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จากบริการของทางเรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 18.00 PM
Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า สีหนุวิลล์ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จากบริการของทางเรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 18.00 PM
At Sea (Cruising) เรือสำราญล่องบนน่านน้ำสากล อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมบนเรือสำราญ อาทิ สปา, ห้องออกกำลังกาย, คอร์สกีฬา, สระว่างน้ำ, คาสิโน, Lounge, Bar - อิสระพักผ่อนบนเรือ
Arrival 9.00 AM Disembark เรือเทียบท่า มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program