Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-ล่องเรือสำราญ-: COST-BR-5D3N-KEL-NAH-2004211
เดินทางโดย : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
43,900 บาท(ผู้ใหญ่)
ทัวร์เรือสำราญ Costa neoRomantica : เส้นทาง คีลุง (ไต้หวัน) - ฮวาเหวียน (ไต้หวัน) - มิยาโกจิมะ (ญี่ปุ่น) - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) ** เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 23.25 - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ท่าเรือคีลุง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 17.00 PM Departure
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า ฮัวเหลียน, ไต้หวัน - 17.00 PM Departure
Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า เกาะมิยาโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น - Departure 17.30 PM
Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่าโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - อำลาเรือสำราญ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ - ปราสาทชุริ - ช้อปปิ้งถนนโคคุไซ - สนามบินนาฮะ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program