Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-ล่องเรือสำราญ-: COST-CX-6D5N-NAH-NAH-2004051
เดินทางโดย : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่)
ทัวร์เรือสำราญ Costa neoRomantica : เส้นทาง โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) - มิยาโกจิม่า (ญี่ปุ่น) - คีลุง (ไต้หวัน) - อิชิกากิ (ญี่ปุ่น) - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 4 คืน / เดินทางเองพร้อมเจ้าหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 62.00 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 31.00 - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบินนาฮะ เมืองโอกินาว่า - เข้าที่พัก
แหลมมันซะโม - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ - ช้อปปิ้งถนนโคคุไซ -ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 19.00 PM Departure
Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า เกาะมิยาโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น - 19.00 PM Departure
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ประเทศไต้หวัน - Departure 17.00 PM
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า เกาะอิชิงากิ, ประเทศญี่ปุ่น - Departure 17.00 PM
Arrival 9.55 AM เรือเทียบท่า โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - อำลาเรือสำราญ - ปราสาทชุริ - ประตูชูเรม่อน - สนามบินนาฮะ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program