Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน-ล่องเรือสำราญ-: COST-CX-6D5N-NAH-NAH-2004131
เดินทางโดย : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่)
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : เส้นทาง โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) - ฮวาเหลียน - จีหลง (ไต้หวัน) - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) ** เดินทางเองพร้อมเจ้าหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 4 คืน และ โรงแรม 1 คืน - อาหารทุกมื้อบนเรือ - ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - รถรับส่ง - ภาษีเรือ - ประกันเรือ - พาเที่ยวโอกินาว่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 62.00 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 31.00 ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่า Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure per pax --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบินนาฮะ เมืองโอกินาว่า - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 22.00 PM Departure
At Sea (Cruising)
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า ฮัวเหลียน, ประเทศไต้หวัน - 18.00 PM Departure
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ประเทศไต้หวัน - Departure 15.00 PM
Arrival 14.00 PM เรือเทียบท่า โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - อำลาเรือสำราญ - ช้อปปิ้งของฝากย่านถนนโคคุไซ - พักโรงแรม
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ - สนามบินนาฮะ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program