Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์ล่องเรือสำราญ: DISP-7D6N-BCN-BCN-1905251(D)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4.5 ดาว  |  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
25MAY-1JUN
ราคา / ท่าน :
274,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
274,200 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 274,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Disney Magic Cruise Only : เส้นทาง บาร์เซโลน่า (สเปน) - เนเปิล (อิตาลี) - ซิวิทาเวคเคีย (โรม) - ลีวอร์โน - มอนติ คาร์โล (ฝรั่งเศส) - บาร์เซโลน่า (สเปน) ** อัตรานี้รวม ค่าห้องพักบนเรือ 7 คืน - อาหารบนเรือทุกมื้อ - กิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือ (Taxes, Fees & Port Expenses) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่ง จากสนามบิน, ท่าเรือ และท่าเรือ, สนามบิน - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น - ทิปพนักงานบนเรือ --

อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน บาร์เซโลน่า (สเปน) - ท่าเรือ บาร์เซโลน่า - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Disney Magic - อิสระพักผ่อนบนเรือ
อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำ, Fitness Center, Casino, โชว์, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นนำใน Duty Free บนเรือฯ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญจอดเทียบท่า เนเปิล (อิตาลี) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกทัวร์เสริม พาเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือสำราญจอดเทียบท่า ซิวิทาเวคเคีย (โรม) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกทัวร์เสริม พาเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือสำราญจอดเทียบท่า ลีวอร์โน - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกทัวร์เสริม พาเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือสำราญจอดเทียบท่า มอนติ คาร์โล (ฝรั่งเศส) - - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกทัวร์เสริม พาเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำ, Fitness Center, Casino, โชว์, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นนำใน Duty Free บนเรือฯ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือจอดเทียบท่า บาร์เซโลน่า (สเปน) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'