Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์สิงคโปร์: DREP-3D2N-SIN-SIN-1906211(A)(1)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
26-28 JUL 19 // 2-4 / 16-18 / 23-25 AUG / 30AUG-1SEP 19 // 6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 SEP 19 // 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 OCT 19
ราคา / ท่าน :
11,740 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
11,740 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 11,740 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Genting Dream Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - รอบเกาะบินตัน (อินโดนีเซีย) - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม ที่พักบนเรือสำราญ 2 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือ / อัตานี้ไม่รวม ค่าทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป - ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - บินลงสนามบินชางกี (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - ท่าเรือ Marina Bay cruise centre - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล (รอบเกาะบินตัน) อินโดนีเซีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า Marina Bay cruise centre - อำลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'