Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ล่องเรือสำราญ-: DREP-6D5N-SIN-SIN-1910131(B)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
16,500 บาท(ผู้ใหญ่)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Genting Dream, Cruise & Tranfer : เส้นทาง สิงคโปร์ - เกาะเรดัง - สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม ค่าห้องพักบนเรือแบบที่ท่านเลือก 5 คืน - ค่าอาหาร และกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ - ค่ารถรับส่งสนามบิน สิงคโปร์ ท่าเรือ พร้อม ชัอปปิ้ง ขากลับ ที่ถนนออร์ชาร์ต --

อิสระเดินทางเอง - บริการรถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream ณ ท่าเรือ Marina Bay cruise centre (SCC) 61 Marina Coastal Drive, Singapore 018947 - 17.00 น. เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า เกาะเรดัง มาเลเซีย - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า สีหนุวิว กัมพูชา - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่าแหลมฉบัง ไทย - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือล่องน่านน้ำสากล อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือตลอดวัน
12.00 น. เรือเทียบท่า Marina Bay cruise centre - อำลาเรือ Genting Dream - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางฮี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program