Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์สิงคโปร์: ROYP-4D3N-SIN-SIN-1905031(A)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-6 MAY
ราคา / ท่าน :
8,877 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
8,877 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 8,877 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Royal Caribbean, Voyager of the Seas Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา (มาเลเซีย) - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน - อาหาร และเครื่องดื่ม บนเรือทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่พักอยู่บนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) - ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าภาษีท่าเรือ (Port charge) และค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ (Gratuities) --

อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินเข้าขึ้นเรือสำราญ Voyager of the SEAs ในเครือ Royal Caribbean - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า พอร์ตคลัง มาเลเซีย - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า มะละกา มาเลเซีย - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
อำลาเรือสำราญ - จอดเทียบท่าสิงคโปร์ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'