Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-มาเลเซีย-สิงคโปร์-ล่องเรือสำราญ-: ROYP-4D3N-SIN-SIN-1910251
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
24,500 บาท(ผู้ใหญ่)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Royal Caribbean, Voyager of the Seas Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์) - มะละกา - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน - อาหาร และเครื่องดื่ม บนเรือทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่พักอยู่บนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) - ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินเข้าขึ้นเรือสำราญ Voyager of the SEAs ในเครือ Royal Caribbean - อิสระพักผ่อนบนเรือ 16.30 PM เรือออกจากท่า
14.30 PM เรือเทียบท่า พอร์ตคลัง มาเลเซีย - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 21.00 PM เรือออกจากท่า
08.00 AM เรือเทียบท่า มะละกา มาเลเซีย - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 20.00 PM เรือออกจากท่า
08.00 AM เรือจอดเทียบท่าสิงคโปร์ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program