Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ล่องเรือสำราญ-ไทย-เวียดนาม-สิงคโปร์-: ROYP-6D5N-LCH-SIN-2001111
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่)
แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Quantum Of the Seas : เส้นทาง แหลมฉบัง - โฮจิมินห์ - สิงคโปร ** อัตรานี้รวม บริการฟรี รถส่งขาไป กรุงเทพฯ (จุดนัดรถที่ทางบริษัท กำหนด 1 จุด) สู่ ท่าเรือแหลมฉบัง (งดรับนอกเส้นทาง) - ตั๋วเรือสำราญในเส้นทางที่กำหนด พร้อมบริการห้องพักบนเรือ 5 คืน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเรือสำราญทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่พักบนเรือสำราญ - ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญที่ระบุในเอกสารของเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ (Gratuities) / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ขากลับ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ - รถรับส่ง ขากลับ ท่าเรือ สนามบิน - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่า Wifi บนเรือ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว --

ฟรี บริการรถส่งขาไป กรุงเทพฯ - ท่าเรือแหลมฉบัง - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Quantum Of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Arrive 13.00 PM
ท่าเรือแหลมฉบัง - Departure 20.00 PM
ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
Arrive 09.00 AM Ho Chi Minh (Phu My) Vietnam - Departure 19.00 PM
ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
Arrive 08.00 AM เรือเทียบท่าสิงคโปร์ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program