Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์-ไทย-ล่องเรือสำราญ-สิงคโปร์-มาเลเซีย-: ROYP-6D5N-SIN-SIN-1912281
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
38,888 บาท(ผู้ใหญ่)
แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Quantum Of the Seas : เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ทคลัง - ปีนัง (มาเลเซีย) - ภูเก็ต - สิงคโปร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง เดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อำนวยความสะดวก --

อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินเข้าขึ้นเรือสำราญ Quantum Of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 17.00 PM
Arrival 08.00 AM พอร์ทคลัง มาเลเซีย - Departure 17.00 PM
Arrival 08.00 AM ปีนัง (มาเลเซีย) - Departure 17.00 PM
Arrival 08.00 AM ภูเก็ต ไทย - Departure 20.00 PM
At Sea (Cruising)
Arrival 08.00 AM ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program