Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์สิงคโปร์: THAA64-BUS-HKT-LIBRA-STA1(2)
เดินทางโดย : BUS/VAN-รถปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
ภูเก็ต - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์ - ภูเก็ต - ล่องเรือสำราญ Super Star Libra : เขารัง - กราบหลวงพ่อแช่ม - แหลมพรหมเทพ - เกาะปีนัง มาเลเชีย - พอร์ตคลัง กัวลาลัมเปอร์ / พักบนเรือ Super Star Libra (ห้องธรรมดา ไม่มีหน้าต่าง) 3 คืน - พักบนรถ 1 คืน

กรุงเทพฯ - เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต (พักบนรถ)
ภูเก็ต - เขารัง - กราบหลวงพ่อแช่ม - แหลมพรหมเทพ - เช็คอินเข้าสู่เรือสำราญ Superstar Libra - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า เกาะปีนัง มาเลเชีย - อิสระเดินทางชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ไหว้พระที่วัดไทย ไชยมังคลาราม, วัดพม่า วัดธรรมิการาม, ช้อปปิ้งห้าง Gurney Plaza (ชำระค่าทัวร์เสริมเพิ่มท่านละ 800 บาท) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือสำราญเทียบท่า พอร์ตคลัง กัวลาลัมเปอร์ - อิสระเดินทางชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ทหารอาสา, ถ่ายรูปหน้าเมอร์เดก้าสแควร์ฅ, ถ่ายรูปตึกแฝดปิโตรนาส, ช้อปปิ้งห้างซูเรีย (ชำระค่าทัวร์เสริมเพิ่มท่านละ 800 บาท) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่าภูเก็ต - นั่งรถกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,300 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) - ทิปบนเรือ 150 ริงกิต หรือประมาณ 1,350 บาท (ทิปเรียกเก็บบนเรือก่อนรับคืนพาสปอร์ต)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'