ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์กรีนแลนด์: THAAJ6-TG-GREENLAN10D
เดินทางโดย : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-16 AUG 18
ราคา / ท่าน :
199,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 110,000 บาท
199,900 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 199,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดิน Arctic 1 ปี : เข้าชมปราสาทโครนบอร์ก - เข้าชมปราสาทโครนบอร์ก (มรดกโลก) - เชคอินลงเรือ Ocean Diamond (เรือแบบ Expedition Cruise) - เที่ยวเมืองซิซิมิยุท - เมืองคิเคอทาร์ซวก - ธารน้ำแข็งอิควิ เซอร์เมีย กลาเซียร์ - เมืองอิลลูลิแซท - ธารน้ำแข็ง Icefjor (มรดกโลก) - ล่องเรือชมทัศนียภาพของเมืองโคเปนเฮเกน / พักบนเรือ Ocean Diamond 4 คืน - พักโรงแรม 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินโคเปนเฮเก้น - เมืองเฮลซิงกอร์ - เข้าชม ปราสาทโครนบอร์ก - เข้าชมปราสาทโครนบอร์ก (มรดกโลก) - ถนนสตรอยเกต
สนามบินโคเปนเฮเกน - บินภายในสู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค - เชคอินลงเรือ Ocean Diamond (เรือแบบ Expedition Cruise) - อิสระพักบนเรือ
ท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-13 ส.ค. 61 เทียบท่าด้วยการนั่งเรือโซดิแอกสู่ชายฝั่ง พาเที่ยวเมืองซิซิมิยุท - เมืองคิเคอทาร์ซวก - ธารน้ำแข็งอิควิ เซอร์เมีย กลาเซียร์ - เมืองอิลลูลิแซท - ธารน้ำแข็ง Icefjor (มรดกโลก)
เรือจอดเทียบท่า แคงเกอร์ลุสเซค - สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค - บินภายในสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน - เข้าทีพัก
ท่าเรือนูฮาวน์ - ล่องเรือชมทัศนียภาพของเมืองโคเปนเฮเกน - สนามบินโคเปนเฮเกน - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'
หน้าแรก | กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ | แพ็คเกจล่องเรือสำราญ | แพ็คเกจล่องเรือรอบโลก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2017-2018 CruiseDomain.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์เรือสำราญ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794