ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์ยุโรป: THAAZT-PKG4N-AROSA-STELLA-23MAR(A)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
23-28 MAR
ราคา / ท่าน :
15,960 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
15,960 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 15,960 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจ เรือล่องแม่น้ำโรน Arosa Stella International Cruise Only (ห้องพักแบบ Outside โซน S ชั้น 1) : เส้นทาง ลียง - วิวีเย - อาร์ลส์ - อาวีญง - เวียน - ลียง (ฝรั่งเศส)

อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ เมืองลียง - เช็คอินเข้าขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Stella - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า วิวีเย - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือ
เช้า เรือเทียบท่า อาร์ลส์ - อิสระเดินเล่นชมเมืองเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือ - ช่วงเย็น เรือเทียบท่า อาวีญง
ช่วงเช้า อิสระเดินเล่นชมรอบเมืองอาวีญง - ช่วงบ่าย เรือล่องแม่น้ำออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องผ่านเมืองเวียน - ช่วงบ่าย เรือจอดเทียบท่า เมืองลียง - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'
หน้าแรก | กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ | แพ็คเกจล่องเรือสำราญ | แพ็คเกจล่องเรือรอบโลก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2017-2018 CruiseDomain.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์เรือสำราญ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794