Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์ล่องเรือสำราญ: THAB99-POSP-11D10N-RKV-RKV-1909061(D)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
6-16 SEP 19
ราคา / ท่าน :
273,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
273,900 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 273,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจล่องเรือตัดน้ำแข็ง Poseidon Sea Spirit Cruise Only : เส้นทาง เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ล่องผ่านประเทศกรีนแลนด์ - ผ่านช่องแคบเดนมาร์ก - เวสท์ฟยอร์ด - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) ** พักโรงแรม 1 คืน - พักเรือสำราญ MV SEA Spirit 9 คืน --

วันแรก อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - อิสระเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หอศิลป์, โบสถ์ Hallgr?mskirkja, สวนสาธารณะ, ย่านช้อปปิ้ง ฯ ด้วยตัวเอง - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง (รวมค่าที่พักคืนแรกแล้ว)
วันที่ 2 เมืองเรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญด้วยตัวเอง - พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ
วันที่3 เรือล่องผ่านช่องแคบเดนมาร์ก - พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ
วันที่ 4-8 เรือล่องทะเลผ่านประเทศกรีนแลนด์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
วันที่ 9 เรือเดินทางกลับผ่านช่องแคบเดนมาร์ก
วันที่ 10 เรือเทียบท่า เมืองเวสท์ฟยอร์ด, ไอซ์แลนด์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง
เรือเทียบท่าที่เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - อำลาเรือสำราญ - บริการรถส่งที่สนามบิน หรือในตัวเมือง - สิ้นสุดการเดินทาง (อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'