Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์ล่องเรือสำราญ: THAB99-POSP-11D10N-USH-USH-1911291(F)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
29NOV-9DEC 19
ราคา / ท่าน :
380,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
380,900 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 380,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจล่องเรือตัดน้ำแข็ง Poseidon Sea Spirit Cruise Only : เส้นทาง อูซัวยา อาร์เจนตินา - ช่องแคบเดรก - หมู่เกาะเชตแลนด์ใต้ - คาบสมุทรแอนตาร์กติก - อูซัวยา อาร์เจนตินา ** พักโรงแรม 1 คืน - พักเรือสำราญ MV SEA Spirit 9 คืน --

วันแรก อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินนานาชาติอูซัวยา (ไอซ์แลนด์) - อิสระช้อปปิ้ง หรือเดินชมเมืองอูซัวย่า - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง (รวมค่าที่พักคืนแรกแล้ว)
วันที่ 2 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนในโรงแรม - ช่วงบ่าย บริการรถรับที่โรงแรม ส่งท่าเรืออูซัวยา - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญด้วยตัวเอง - พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ
วันที่ 3-4 เรือล่องผ่านช่องแคบ เดรก - อิสระพักผ่อนบนเรือ
วันที่ 5-8 เรือล่องผ่านหมู่เกาะเชตแลนด์ใต้ - คาบสมุทรแอนตาร์กติก - อิสระพักผ่อนบนเรือ
วันที่ 9-10 เรือล่องกลับผ่านช่องแคบ เดรก - อิสระพักผ่อนบนเรือ
วันที่ 11 เรือเทียบท่าเมืองอูซัวยา, อาร์เจนตินา - รับประทานอาหารเช้า - อำลาเรือสำราญ - บริการรถส่งที่สนามบิน หรือในตัวเมือง - สิ้นสุดการเดินทาง (อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'