Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์สิงคโปร์: THAB99-ROYP-4D3N-LCH-SIN-18092
เดินทางโดย : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30JAN-2FEB
ราคา / ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Royal Caribbean, Voyager of the Seas : เส้นทาง แหลมฉบัง - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม บริการรถรับส่ง จากกรุงเทพฯสู่ท่าเรือแหลมฉบัง (ขาไป) - ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ กรุงเทพฯ (ขากลับ) ไม่รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน พร้อมอาหารทุกมื้อ - ค่าภาษีท่าเรือ และทิปพนักงานบนเรือ --

บริการรถจากกรุงเทพฯ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี - เช็คอินเข้าขึ้นเรือสำราญ Voyager of the SEAs ในเครือ Royal Caribbean - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี - เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - อำลาเรือสำราญ - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'